English version: beggingasaprofession.eu

 

 

 

Tiggeriet på gatorna utmanar den politik som råder inom EU, det väcker frågor om hur fördelningen ska ske. Giveriet på gatorna utmanar samma politik, och väcker samma nödvändiga frågor.

Den 14 november kl 10-12:00 disputerar jag i Umeå på konsthögskolan, med Stefan Jonsson som opponent. Välkomna! Avhandlingsarbetet: text och fem gestaltande verk kommer att publiceras två veckor innan, Lunds universitet. Samtliga gestaltningar visas i  Skellefteå Konsthall 30 oktober – 22 januari, 2017. 

Se vad detta avhandlingsarbete handlar om.

 

Jag är Cecilia Parsberg och jag startade detta forskningsprojekt 2011 som en respons på det ökade antal EU medborgare som via den fria rörligheten kommer och tigger på gatorna i Sverige för att överleva och försörja sina familjer i sina hemländer. Det har kommit att bli mina doktorandstudier och gestaltande arbete i Fri Konst vid Umeå Konsthögskola och Konstnärliga Forskarskolan, Lunds Universitet. I januari 2014, hölls mitt 50 % doktorandseminarium med opponent Klas Grinell på Världskulturmuseet, Göteborg och ett 75% doktorand seminarium den 23 april, 2015 i min separatutställning på Skövde Konsthall (7/3 – 24/5) med opponenterna Anette Erlander och Jan-Erik Lundström. Samtliga arbeten visades i en separatutställning i Skövde Konsthall våren 2015, därefter i Varbergs Konsthall 3 oktober–10 januari 2015.

Dokumentation från utställningar

 

***

MOTBILDER 23/8–14/9, 2014, in six joined containers.

Solo exhibition at at Skövde Konsthall , 7/3–24/5, 2014. Doctoral seminar (75%) in Fine Arts, 23/4.

Solo exhibition at Reflektera Konsthall Väven, Umeå, 11/4–17/5.

Solo exhibition at Varbergs Konsthall 3/10 – 10/1, 2016.

Solo exhibition at Skellefteå Konsthall October 30 to January 22, 2017.

The chorus work alone is also shown as street screenings, (unannounced see FB).

 

***

”The informal politics of distribution on the streets – begging, giving – makes visible the faults inherent to the European welfare system, writes Cecilia Parsberg. ” The begging on the streets challenges the reigning EU policy, it raises questions about how the distribution should happen. The giving on the streets challenges the same policy and raises the same necessary issues.” Från Giveriet i den fria rörlighetens Europa  i Glänta #1.14 och i nättidskriften EUROZINE (på svenska och även engelsk översättning). I DN recenserar Judith Kiros: ”…i den fria rörlighetens Europa, har vi problem med att hantera systemet vi har implementerat. Som Cecilia Parsberg påpekar i sin undersökning av giveri och tiggeri i Sverige och Europa – stater gör sitt yttersta för att inte locka till sig ”fel” inomeuropeiska migranter. De fattiga.”

Sydsvenskan, Kultur skrev jag om hur  ”Konsten kan skapa ett handlingsutrymme” (28/11, 2014.)

Läs även i http://socialmedicinsktidskrift.se

Lyssna på Radio Tendens som följde arbetet med Givandet kör och tiggandes kör. Det sändes 19/8, kl 11.03 i P1  LYSSNA

3 och 4 maj, sändes en dokumentär i två delar i Rumänien om de fattiga som reser till Sverige för att tigga. Jag deltar i del 2 med samtliga gestaltande verk i doktorandprojektet. Här kan du se intervjun förlängd till 38minuter.

Programmen finns att se (på rumänska):
1) http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/pierdut-paradis-ofer-recompensa-317.html
2) http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/pierdut-paradis-ofer-recompensa-2-318.html


***